top of page

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2022 / 2023

VIII  Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Kieleckiego UTW „Ponad Czasem”.

11 października 2022 (wtorek) o godz. 12 w WDK odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Kieleckiego UTW „Ponad Czasem”.

Prezes Janina Łucak przywitała gości w osobach: Krzysztof Słoń, Renata Janik, Arkadiusz Ślipikowski,

dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, Henryk Milcarz, Jerzy Chrobot i dyrektor biura poselskiego P.Piotra Wawrzyka – Agnieszka Forma oraz przedstawicieli mediów: radia Kielce i  „Echa Dnia”. Przedstawiła bogaty program zajęć przygotowany na bieżący rok akademicki. Poinformowała też, że w bieżącym roku do uniwersytetu zapisało się 421 osób. Na zakończenie swojej mowy Prezes podziękowała: członkom Zarządu za zaangażowanie, przedstawicielom władz

i instytucji za pomoc i życzliwość, a studentom za wsparcie podczas różnych akcji na uniwersytecie i zachęcała do działania na rzecz uniwersytetu, zwłaszcza, że w tym roku, w związku z kończącą się kadencją, odbędą się wybory do zarządu

Następnie głos zabierali goście wskazując na pozytywne aspekty działalności uniwersytetów trzeciego wieku z życzeniami zdrowia

i sukcesów, a  pani Agnieszka Forma odczytała list gratulacyjny od sekretarza stanu w MSZ i posła P.Piotra Wawrzyka.

Nowi studenci złożyli ślubowanie. Tekst ślubowania w ich imieniu odczytały studentki: Alina, Barbara i Elżbieta.

Po wysłuchaniu pieśni „Gaudeamus Igitur” otwarcia roku akademickiego dokonała dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska z UJK.

Na zakończenie uroczystości wykład pt. Czy Polakom potrzebne są zapożyczenia? wygłosił prof. dr hab. Piotr Zbróg.

Po bardzo interesującym wykładzie Prezes podziękowała studentom za liczne przybycie na uroczystość życząc zdrowia i miłego studiowania na uniwersytecie.

bottom of page