top of page

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2018 / 2019

9 października 2018 r. w sali koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019  Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”. To już  czwarty rok działalności Uniwersytetu. Uroczystość poprowadziła sympatyczna i przedsiębiorcza prezes Pani Janina Łucak. Rozpoczęła od powitania studentów i w ich imieniu gości: senatora RP Krzysztofa Słonia, doradcę  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Renatę Janik, pełnomocnika Marszałka Województwa ds. seniorów Jerzego Pyrka, radnego Miasta Kielce Krzysztofa Adamczyka oraz prof. zw. dr hab. Marię Szyszkowską wraz małżonkiem Janem Stępniem.  Pani Prezes podsumowując dotychczasową, dość trudną, trzyletnią działalność podkreśliła, iż tak prężny rozwój uniwersytetu był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu członków Zarząduw liczbie 5 osób, pracujących zupełnie społecznie. Stwierdziła także, iż znaczące wsparcie i życzliwość władz miasta, różnych instytucji  a także wielu osób z kadry naukowej ułatwiła zorganizowanie wielu zajęć. Wskazała też, że w tym roku zapisało się 120 nowych słuchaczy a aktualny stan studentów wynosi 450 osób. Na uniwersytecie funkcjonuje 26 grup zainteresowań z zakresu: edukacji, zdrowia, kultury, rozwoju osobistego, aktywności ruchowej i zabawowej a także organizowane są wczasy i wycieczki, w tym też zagraniczne. Kończąc mowę inauguracyjną pani Prezes zaapelowała do studentów o wsparcie i konstruktywną współpracę przypominając o kończącej się kadencji Zarządu i wyborach w czerwcu 2019 r.
            Goście zabierając głos zgodnie podkreślali jak duże znaczenie dla seniorów mają uniwersytety trzeciego wieku, gdzie można się uczyć, rozwijać, poznawać nowych ludzi i miło spędzać czas. Były życzenia i kwiaty.  Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie nowo przyjętych studentów. Studenci: Marianna i Stefan reprezentanci tej grupy, po odczytaniu ślubowania, otrzymali legitymacje studenckie. Następnie uniwersytecka Grupa wokalna „Cantare” działająca pod kierownictwem Janiny Łucak pięknie odśpiewała hymn „Gaudeamus igitur”, a Pani Renata Janik doradca  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonała oficjalnego otwarcia roku akademickiego 2018/2019 Kieleckiego UTW „Ponad Czasem”.
Wykład inauguracyjny pt. „Wolność i zniewolenie” który poprowadziła profesor  zw. dr hab. Maria Szyszkowska – filozof, senator V kadencji, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i autorka wielu książek - uwieńczył tę miłą uroczystość.

bottom of page