top of page

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2017 / 2018

10 października 2017 r. Kielecki UTW „Ponad Czasem” zainaugurował  trzeci rok swojej działalności. Minęły dopiero dwa lata, a na uniwersytecie tym funkcjonuje już 25 różnych zajęć. Są to: literatura, fotografia, malarstwo, aktywny mózg, historia sztuki, historia wzornictwa, historia i zabytki Kielc, nauka obsługi komputera, ogrodnictwo, geoedukacja, nauka gry w brydża, rękodzieło zabawkarskie, rękodzieło artystyczne, yoga, taniec dyskotekowy, taniec brzucha, gimnastyka w basenie, gimnastyka na sali, nordic walking, turystyka piesza, chór, promocja zdrowia, język angielski, język niemiecki i wykłady. Ale jest też dla kogo organizować tyle zajęć. Zapisanych jest  bowiem ponad 260 osób. Zarząd skromny, bo tylko 5 osób, pod prezesurą sympatycznej Janiny Łucak działa bardzo aktywnie.
Są też organizowane wczasy wypoczynkowe i rehabilitacyjne oraz wycieczki. Podczas inauguracji prezes Janina Łucak witając gości dziękowała za pomoc, wsparcie i życzliwość władz oraz instytucji miejskich. Wskazała też na współpracę z innymi uniwersytetami i innymi organizacjami pozarządowymi. Apelowała do słuchaczy, aby angażowali się w konstruktywną pomoc, bowiem pomagając innym, pomagamy także sobie.  Uroczystość inauguracyjna po odśpiewaniu „Gaudeamus igitur” zakończyła się wykładem o tajemniczym i zajmującym tytule „Bajki, które wydarzyły się naprawdę.”  Owocnej nauki, satysfakcji
z edukacji na naszym uniwersytecie oraz miłego spędzania czasu, to  życzenia, które w imieniu Zarządu przekazała pani prezes, dla wszystkich studentów na cały rok akademicki.

bottom of page