top of page

Nagłówek 4

       HISTORIA POWSZECHNA

- Liceum im.J.Piłsudskiego, ul.Legionów
- 1 x w miesiącu, wtorek

- 16:00 - 17:30

- mgr Jacek Strzelecki
  Uwaga: daty spotkań podawane będą na    
               bieżąco na ostatnich zajęciach oraz
              na stronie internetowej

I N F O R M A C J A

Pan Jacek  Strzelecki  wykładowca  przedmiotu “Historia powszechna” utworzył skrzynkę e-mailową, w której umieszcza materiały dotyczące przerabianych tematów.  Zainteresowani przeglądaniem tych materiałów mogą się z nimi zapoznawać pod adresem:  utwkielcehistoria@onet.pl  i hasłem: Karolinka33.

bottom of page