Nagłówek 4

       HISTORIA POWSZECHNA

- Liceum im.J.Piłsudskiego, ul.Legionów
- 1 x w miesiącu, wtorek

- 16:00 - 17:30

- mgr Jacek Strzelecki
  Uwaga: daty spotkań podawane będą na    
               bieżąco na ostatnich zajęciach oraz
              na stronie internetowej

I N F O R M A C J A

Pan Jacek  Strzelecki  wykładowca  przedmiotu “Historia powszechna” utworzył skrzynkę e-mailową, w której umieszcza materiały dotyczące przerabianych tematów.  Zainteresowani przeglądaniem tych materiałów mogą się z nimi zapoznawać pod adresem:  utwkielcehistoria@onet.pl  i hasłem: Karolinka33.

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego podstawowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

Nr konta bankowego pomocniczego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook