Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem” uczestniczył w realizowanym od kwietnia przez Stowarzyszenie Ziemia Buska, projekcie „Wiek nie musi być barierą”. W ramach projektu dla słuchaczy Uniwersytetu zorganizowano w Kielcach konferencję naukową otwierającą realizowany w projekcie blok zajęć: Odkrywamy bliską historię.  Ponadto, dwukrotnie zorganizowane były dwudniowe zajęcia wyjazdowe do Kamiennej Woli. Tematyka zorganizowanych w ramach projektu spotkań szkoleniowych sięgała od typowo naukowych problemów, po praktyczne zajęcia nakierowane na podnoszenie aktywności i ogólnej sprawności zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Szkolenia wyjazdowe oraz wycieczki,  poza funkcjami edukacyjnymi, były również okazją do integracji seniorów.

     Pięćdziesięcioosobowa grupa słuchaczy naszego Uniwersytetu wzięła udział w wycieczce do Warszawy. W programie było m.in. zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernika. W trakcie drugiej wycieczki studenci Kieleckiego UTW zwiedzili Nowy Korczyn, Wiślicę i Chotel Czerwony. Funkcjonująca w projekcie Szkoła Liderów była szansą na poszerzanie współdziałania zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Buska-Zdroju, Starachowic, Stąporkowa i Wiślicy w zakresie wymiany doświadczeń                   i integracji.

     Koordynatorem projektu był Jacek Strzelecki - Prezes Stowarzyszenia Ziemia Buska, a działaniami projektowymi w Kielcach kierowała Janina Łucak - Prezes Zarządu Uniwersytetu ze wspierającymi ją: Kazimierą Majkowską, Zofią Górecką i Bożeną Rusinowską.

       20 listopada 2017r. w Kieleckim Centrum Kultury odbyła się Gala Podsumowania Projektu w której wzięło udział około 400 studentów z 5-ciu uniwersytetów oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili poseł Michał Cieślak   i Renata Janik - doradca Wicepremiera Rady Ministrów Jarosława  Gowina Ministra Nauki           i Szkolnictwa Wyższego. Podczas Gali było wręczenie listów od Ministra, prezentacja projektu i wykład prozdrowotny oraz wręczenie podziękowań koordynatorom projektu UTW i wręczenie nagród w konkursie historycznym. Laureatką konkursu na projekt drzewa genealogicznego została nasza słuchaczka Elżbieta Lasota, która otrzymała piękne albumy o regionie świętokrzyskim. Galę zakończył występ wokalny duetu z Kielc i występ kabaretu ze Starachowic oraz panoramiczne zdjęcie wszystkich studentów na scenie.   Po zakończeniu poczęstunek w foyer był okazją do odnowienia znajomości i snucia planów na kolejny rok. 

Janina Łucak

Zdjęcia: Ewa Polak - Pietraszek

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

  • w-facebook