Fakultety - zajęcia płatne w roku akademickim 2021/2022

Zapisy i odpłatność za fakultety i taniec ze względu na ograniczenie liczebności grup tylko w godzinach dyżuru Skarbnika