Fakultety - zajęcia płatne w roku akademickim 2021/2022

Zwracamy za zajęcia tylko w przypadku odwołania zajęć przez wykładowcę lub pandemii.

Opuszczenie zajęć przez uczestnika nie jest podstawą do zwrotu.

Opłaty za 2 semestr zajęć należy dokonać przelewem w terminie do 8 stycznia na konto:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

Dokonując wpłat przelewem należy podać: nr legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz tytuł opłaty.(nazwa zajęć, dzień, godzina)

UWAGA!

Cena zajęć ustalana jest dla liczby osób podanych poniżej, jako /grupa: xx osób/.

W przypadku mniejszej liczby osób w grupie cena zostanie przeliczone ponownie (może wzrosnąć).