Fakultety - zajęcia płatne w roku akademickim 2022/2023

Zwracamy za zajęcia tylko w przypadku odwołania zajęć przez wykładowcę lub pandemii.

Opuszczenie zajęć przez uczestnika nie jest podstawą do zwrotu.

Na zajęcia płatne mogą się zapisać studenci, którzy opłacili roczną składkę członkowską za rok 2022/2023.

Proponujemy następujące zajęcia płatne:

Nauka języka angielskiego –  opłata 100,00 zł dla grupy 9-osobowej - 9 zajęć

(cena z 2 godziny lekcyjne = 11,00) - zapisy zakończone

Nauka gry w brydżaUwaga zmiana!!! Zajęcia w pierwszym semestrze będą bezpłatne - zapisy w biurze lub telefonicznie u kol. Krystyny M. - tel. 691965123 e-mail na adres ponadczasem.kielce@gmail.com

Nauka obsługi komputera – opłata 150,00 zł dla grupy 6-osobowej - 9 zajęć

(cena za 1 spotkanie 1 h = 16,70).

UWAGA!

Cena zajęć ustalana jest dla liczby osób w grupie podanych powyżej.

W przypadku mniejszej liczby osób w grupie cena zostanie przeliczone ponownie (może wzrosnąć).

Nauka języka angielskiego

Nauka obsługi komputera

Nauka gry w brydża