Fakultety - zajęcia płatne w roku akademickim 2021/2022

Zwracamy za zajęcia tylko w przypadku odwołania zajęć przez wykładowcę lub pandemii.

Opuszczenie zajęć przez uczestnika nie jest podstawą do zwrotu.