DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU / WPŁATY 

Poniedziałek:  od 13.00 do 16.00

14,00 - 16,00 Janina Łucak - Prezes
13,00 - 16,00 Barbara Wielińska - z-ca Prezesa

14,00 - 16,00 Krystyna Wdowicz - czł. Zarządu (bilety na koncerty i spektakle)
13,00 - 16,00 Bożena Rusinowska - czł. Zarządu (zajęcia płatne)

 

Czwartek: od 12.00 do 15.00

12,00 - 15,00 Kazimiera Majkowska - sekretarz
12,00 - 15,00 Bożena Skomra - skarbnik

12,00 - 15,00 Krystyna Matysiak czł. Zarządu

 

Wszelkie opłaty można dokonać u Skarbnika w biurze UTW w czwartki w godz. 12:00 - 15.00 lub

przelewem na następujące konta:

  11 2030 0045 1110 0000 0286 2280, to konto podstawowe do wpłat na cele statutowe np. wpisowe, składki członkowskie, darowizny. 

  75 1600 1462 1020 6072 0000 0002, to konto pomocnicze do wpłat na działalność odpłatną np. za wczasy, wycieczki i zajęcia odpłatne (angielski, komputery itp.)

   Dokonując wpłat przelewem należy podać: nazwisko i imię, numer legitymacji członkowskiej oraz tytuł opłaty

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook