DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU / WPŁATY 

Poniedziałek:  od 13.00 do 15.00

Janina Łucak - Prezes Zarządu

Krystyna Wdowicz - czł. Zarządu (bilety na koncerty i spektakle)
Bożena Rusinowska - czł. Zarządu (zajęcia płatne)

Czwartek: od 13.00 do 15.00 

Janina Łucak - Prezes Zarządu
Barbara Wielińska - zastępca Prezesa (zajęcia bezpłatne)

Kazimiera Majkowska - sekretarz (sprawy studenckie, wycieczki zagraniczne)
Bożena Skomra - skarbnik (przyjmowanie wpłat / wypłata zwrotów)

Krystyna Matysiak członek Zarządu (ewidencja analityczna wpłat/zwrotów)

Wszelkie opłaty można dokonać u Skarbnika w biurze UTW w czwartki w godz. 13.00 - 15.00 lub przelewem

na następujące konta:

  • konto podstawowe do wpłat na cele statutowe np. wpisowe, składki członkowskie, darowizny

      11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

  • konto pomocnicze do wpłat na działalność odpłatną np. za wczasy, wycieczki

       75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

Dokonując wpłat przelewem należy podać: nr legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz tytuł opłaty.