top of page

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZA ROK KSIĘGOWY 2021

28.06.2022 r. o godz. 14:00 w świetlicy Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia pn. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”.

Frekwencja niewielka, dlatego Walne Zebranie odbyło się drugim terminie. W porządku obrad było m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021 r. Na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Stanisława Furmanka, a na sekretarza Bożenę Skomra. Do komisji  wybrano: Barbarę Wajs i Grażynę Wiewiór.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

W sprawach różnych prezes Janina Łucak przedstawiła przygotowania do nowego roku akademickiego 2022/2023
i przypomniała, że kolejne WZC będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

Dziękujemy wszystkim za przybycie na WZC.

Autor zdjęć: Jerzy Iwaniec

bottom of page