top of page

BAL NAD BALE 

27 stycznia 2020

 Bal nad bale” to tytuł trzeciej Kreatywności zaprezentowany 27.01.2020 według scenariusza Grażyny.

Grupa w składzie:  Renata, Jadwiga, Joanna, Ryszard, Jerzy, Edward i Grażyna w programie tym pokazała swoje możliwości aktorskie. Widać było jak wiele zaangażowania, pracy i pomysłu  Grupa  włożyła w jego przygotowanie. Piękne stroje uczestników balu, dekoracja, prezentacja fotograficzna i mnóstwo gadżetów dopełniły nastroju karnawałowego. Na "Bal nad bale" przybyło kilkadziesiąt osób, które owacyjnie podziwiały aktorów oraz wyświetlane slajdy. Poczęstunek widowni tortem, słodkościami i szampanem był dużym zaskoczeniem. Wszyscy serdecznie dziękowali aktorom za występy i poczęstunek. Czekamy na kolejne programy.      

bottom of page